Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce 

Název vyhlášky Účinnost

 Obecně závazná vyhláška 1-2024 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 Obecně závazná vyhláška 1/2023 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 Obecně závazná vyhláška 1/2022 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 
Obecně závazná vyhláška 1/2018 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Obecně závazná vyhláška 1/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
Obecně závazná vyhláška obce č.1/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  
Obecně závazná vyhláška obce č.1/2004 o zákazu volného pobíhání psů a pohybu hospodářských zvířat  
Jednací řád Obecního zastupitelstva Čečelovice  

Usnesení zastupitelstva

Rok 2024

          Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 3.5.2024

          Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 16.2.2024

Rok 2023

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 20.12.2023

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 8. 12. 2023

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 3.10.2023

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 29.9.2023

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 25.7. 2023

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 16.6. 2023

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ  obce Čečelovice ze dne 18.4. 2023

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 23.2.2023

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 13.2.2023

Rok 2022

         Přijatá usneseni z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 9.12.2022

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 14.10.2022

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 8.9.2022

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 18.8.2022

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 26.7.2022

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 14.6.2022

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 26.4.2022

         Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ obce Čečelovice ze dne 21.4.2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018